NUMNUM je proizvajalec numeričnih krmilij, AC servo in glavnih pogonov.
Deluje v okviru skupine SCHNEIDER ELECTRIC, kamor spadajo ąe TELEMECANIQUE, SQUARE D, MODICON in MERLIN GERIN .NUM CNC krmilja so razdeljena v skupine, ki so vsa zasnovana na enaki programski opremi in so med sabo kompatibilana. Razlikujejo se po ątevilu osi (merilnih sisitemov) in po ątevilu vhodno izhodnih točk.


Obdelovalni programi in tudi PLC programi napisani za en tip krmilja, so prenosljivi na vse tipe krmilij. Tudi novejąe izvedenke krmilij ohranjajo programsko zdruľljivost s predhodnimi izvedenkami, zato je programska koda prenosljiva tudi na novejąa krmilja. To pomeni niľje stroąke uporabe, saj je potrebno le enkratno usposabljanje operaterjev, vzdrľevalcev, načrtovalcev in programerjev. Ti lahko svoje znanje pridobljeno na enem tipu krmilja, uporabijo na vseh tipih krmilij.


NUM servo motorji se izdelujejo v ąirokem razponu nazivnih momentov od 0,4 do 160Nm in z vrtljaji od 2000 do 8000 vrtljajev na minuto. Motorji ne potrebujejo vzdrľevanja, saj nimajo drugih obrabnih delov razen leľajev. To so sodobni motorji brez krtačk z rotorjem iz samarij-kobalt magnetnega materiala, ki zagotavlja visoko dinamiko in kompaktno izvedbo z visokim razmerjem med razpoloľljivo močjo in teľo.


Izbirate lahko med različnimi tipi vgrajenih senzorjev poloľaja (in vrtljajev), z vgrajeno zavoro, z različnimi izvedbami osovine in različnimi načini priključevanja. Na voljo je tudi dodaten pribor za prigraditev dodatnih merilnikov poloľaja in seveda vseh potrebnih kablov in konektorjev.


NUM servo regulatorji so na voljo v več izvedenkah, kot modularni regulatorji z analognim vhodom ľeljene vrednosti, kot modularni digitalni regulatorji z digitalno ľeljeno vrednostjo (uporaba skupaj s sistemom NUM 1050), ali kot samostojni regulatorji za eno os z analogno ľeljeno vrednostjo. Regulatorji imajo moľnost programirljivega izhoda simulatorja dajalnika poloľaja in sicer do 3072 impulzov na vrtljaj.


Napajalni moduli se priključujejo neposredno na napajalno mreľo 400VAC. Za zmanjąanje elektromagnetnih motenj so predvideni elektromagnetni filtri. Zaviralna energija se deloma absorbira v samem napajalnem modulu, lahko pa dodajamo tudi zunanje zaviralne upore.


NUM motorji za vretenske pogone so asinhronski motorji z vgrajenim ventilatorjem, moči od 2,2 do 55kW in najviąjimi vrtljaji od 6500 do 12000 vrtljajev. Delovanje v reľimu C osi je mogoče z vgrajenim visokoločljivim enkoderjem (dajalnikom poloľaja).


NUM motorska vretena so posebej izvedeni motorji z votlim rotorjem (palični avtomati) moči od 3,7 do 20kW in najviąjimi vrtljaji od 6000 do 10000 vrtljajev. Motorji so lahko asinhronski ali sinhronski.


NUM regulatorji vretenskih motorjev so lahko izvedeni z regenerativnim zaviranjem (vračanje energije nazaj v omreľje) ali s troąenjem zaviralne energije na internih (in zunanjih) zaviralnih uporih. Vsi regulatorji imajo vgrajen napajalni modul, ki ga priključimo neposredno na omreľje 400VAC. V sklopu s servo regulatorji lahko nadomestijo napajalni modul servo regulatorjev. Vgrajene imajo funkcije potrebne za menjavo prestav in za indeksiranje vrtena.


Za zmająanje elektromagnetnih motenj so predvideni linijski filtri in v primeru regrenerativnega zaviranja tudi linijske duąilke.