NUM MOTORJI ZA GLAVNA VRETENA


AMS in IM motorji


AMS in IM asinhronski motorji so namenjeni pogonu vreten.

So kompaktne izvedbe zvgrajenim ventilatorjem. Imajo majhno vztrajnost rotorja, kar zagotavlja visoko dinamiko pogona.

Delovanje C osi je mogoče, če uporabimo visoko ločljiv enkoder (merilni sistem)

Moči motorjev so od 2,2 do 55kW. ©iroko območje vrtljajev pri konstantni moči poenostavi izbiri in izvedbo prestav ali pa celo odpravi potrebo po menjalniku.

Ustrezni regulatorji z vektorsko kontrolo fluksa zagotavljajo zelo mirno vrtenje rotorja tudi pri zelo majhnih vrtljajih.Sploąne karakteristike

- Sploąne karakteristike po IEC 34-1

- Razred zaąčite: IP 65 po IEC 529

- Razred zaąčite konca osovine: IP 54 standardno, IP 65 kot opcija po IEC 529

- Priključek senzorja s konektorjem

- Termična zaąčita s termostatom

- Izolacija navitja razreda H (180°C) po VDE 0530

- Odstopanje od okroglosti, koncentričnosti in pravokotnosti med ohiąjem in osjo po DIN 42955 R

- Končne ploąče po IEC 72-2

- Os in zagozda po IEC 72-1

- Dovoljeni poloľaji instalacije: IMB3, IMB5, IMV1, IMV3 po DIN 42950

- Okoliąka delovna temperatura: 0°C do 40°C.

- Balansiranje rotorja: razred R, razred S kot opcija po ISO 2373.

- Pritrditev motorja izvedena s prirobnico z utori po IEC 72-2

- Sprememba električne prilkjučitve pri nekaterih modelih ąe poveča razpon vrtljajev pri konstantni moči


Posebnosti posameznih tipov motorjev


AMS motorji

- Nekateri motorji AMS 160 dovoljujejo spremembo električnega priklopa.

- Priključitev napajanja vgrajenega ventilatorja je izvedena preko posebnega konektroja (zaąčita IP54).

- Močnostni priključiki se lahko izvedejo vsakih 90°.

- Če je servomotor napajan iz 460V sistema moramo uporabiti avtotransformator P/N AMOTRF001 za napajanje ventilatorja (lahko priključimo do 2 ventilatorja).


Oznaka za naročanje:


DrawObject


IM Motorji

- Nekateri motorji AMS 160 dovoljujejo spremembo električnega priklopa.

- Priključitev moči je izvedena s tremi konektorji.


Oznaka za naročanje:


DrawObjectAMR 250


AMR 250 motorji imajo kombuinirano zračno / vodno hlajenje. ©e posebej so primerni za pogon vreten zaradi:

- Minimalnega segrevanja motorja in pripadajočih mehanskih delov.

- Kompaktne izvedbe

- Dolge ľivljenske dobe zaradi majhnega segrevanja.Sploąne karakteristike


Sploąne električne lastnosti: IEC 34-1

Izolacija navitja razreda: H (180°C)

Stopnja zaąčite motorja : IP 65

Stopnja zaąčite osovine : IP 54 (IEC 529)

Balansiranje rotorja: S1 po ISO 2373

delovno temperaturno območje: 5°C to 40°C

Izvedba osovine: gladka ali z zagozdo

Priključki: 1 za merilni sistem (enkoder, 3. konektorji za priklop moči

Teľa: 310 kg

Vztrajnost rotorja: 0.22 kg.m2

Senzor : Sistem z visoko ločljivostjo – omogočeno delovanje kot C os (V ali C tip senzorja)

Moč : 30 kW od 843 do 6,300 min-1; nmax 10,000 min-1

Vezava zvezda: konstantna moč od 843 do 2,300 min-1

Vezava trikot : konstantna moč od 1,900 do 6,300 min-1

Vezava se lahko preklopi med delovanjem pri vrtljajih pod 2100min-1

Tip hlajenja:


Opozorilo

- Ni dovoljena uporaba jermenskega prenosa zaradi preobremenitve leľajev pri visokih hitrostih.

- Motor se lahko pritsdi s sprednjo čelno ploskijo, mogoča pa je tudi pritditev z zadnjo čelno ploskvijo.


Oznaka za naročanje:


DrawObject

Motorska vretena MSA in MSS


Motorska vretena so optimirana za integracijo vretena in stroja in prinaąajo naslednje prednosti:

- Zelo kompaktno izvedbo

- Premikajoči deli so poenostavljeni do skrajnosti

- Segrevanje je monimizirano z tekočinskim hlajenjem


Rezultat vsega je povečana togost, tiho delovanje in povečana zanesljivost.

Motorska vretena so dobavljiva v dveh tehnologijah:

- Kot asinhronski stroji (MSA)

- Kot sinhronski stroji (MSS), z kompaktnimi magneti in posebno nizkim segrevanjem

Delovanje v reľimu C osi je mogoče pri MSA motorjik z vgradnjo visoko ločljivega senzorja (merilnega sistema)

Num dobavlja samo aktivne dele motorja:

- Stator (1)

- Votli rotor (2)

- Hitrostni senzor (3)

- Na zahtevo se dobavlja tudi zunanji ľeleznihladilni plaąč (4) (UNI 7729, Fe51C).

Sestavo delov opravi proizvajalec stroja.

V nekaterih primerih je potrebno po sestavljanju poslati vreteno v Num Italija, da se ugotovijo točne električne karakteristike in parametri pripadajočega regulatorja.
Sploąne karakteristike

- Sploąne karakteristike po IEC 34-1

- Termična zaąčita s temperaturnim tipalom (proľenje pri 180°C)

- Navitje z izolacijo razreda H (180°C) po VDE 0530

- Balansiranje rotorja izvede uporabnik po montaľi rotorja. Sam rotor se lahko balansira po ISO 1940, razred G = 2.5 (opcija E).


Opozorilo: Razdalja med statorskim navitjem in okvirjem naj ne bo manjąa od 5 mm.


Pri motorju MSS135DB1 moramo v serijo s statorjem priključiti tro fazno duąilko AGOREA001.


Oznaka za naročanje:


DrawObject


Senzorji


MSA motorji

Visoko ločljivi senzorji omogočajo delovanje v reľimu C osi z odlično kvaliteto vrtenja.

Zobati venci (V, C, G) so na rotor privijačeni ali stisnjeni.

Ustrezni regulatorji (MBLD ali MDLS) imajo simulacijo RS422 enkoderja (merilnega sistema). Resolucija je odvisna od zahtevanega ątevila vrtljajev:

- V, C senzorji za vse MSA motorje razen za MSA 285 in 320

- Minimum: 512 impulzov na vrtljaj (uporabno tudi do najviąjih vrtljajev)

- Maximum: 65,536 impulzov na vrtljaj (uporabno tudi do 54 vrtljajev – delovanje kot C os)

- G senzorji za MSA 285 in 320 motorje

- Minimum: 1024 impulzov na vrtljaj (uporabno tudi do najviąjih vrtljajev)

- Maximum: 131,072 impulzov na vrtljaj (uporabno tudi do 54 vrtljajev – delovanje kot C os).


MSS motorji

- U, F senzorji

To so resolverji z enim parom polov. Njihov notranji premer je 12.5 mm ali 60 mm.

Simulacija enkoderja zagotavllja 1024 impulzov na vrtljaj (uporabno tudi do najviąjih vrtljajev) in do največ 16,384

impulzov na vrtljaj (uporabno tudi do 960 vrtljajev). Pseudo delovanje kot C os je mogoče, vendar s slabąimi lastnostmi kot pri uporabi zobatega venca.