SERVO REGULATORJI

Servo regulatorji MDLU in MDLA


MDLU in MDLA servo regulatorji so zgrajeni na enaki modularni zasnovi. Več servo regulatorjev si deli isti napajalni modul, ki je lahko priključen neposredno na 400 ali 460V trifazno omreľje.

Servo regulatorji se lahko napajajo tudi iz MBLD ali MDLS kompaktnih regulatorjev za vretena.


MDLU servo regulatorji z DISC NT digitalno ľeljeno vrednostjo (Num Power 1050 CNC)


MDLU so na CNC krmilje povezani s hitrim digitalnim vodilom. Primerni so tako za motorje osi kot tudi za motorje vreten :

- BPH, BPG, BML in BHL motorje

Za aplikacije z zelo visokimi zahtevami so motorji opremljeni z inkrementalnimi ali absolutnimi visokoločljivimi enkoderji (merilnimi sistemi). Pri aplikacijah, kjer ne potrebujemo vrhunskih lastnosti, so motorji lahko opremljeni z resolverji.

- AMS, MSA in MSS motorji za vretena manjąih moči.

MDLU servo regulatorje lahko uporabljajo za AMS, MSA in MSS motorje do moči 20 kW. Za večje moč, ali kjer ľelimo regenerativno zaviranje lahko uporabljamo MBLD (digitalni) ali MDLS (analogni) regulatorje za vretena.


Posebne funkcije MDLU servo regulatorjev


- Povezava z NUM CNC sistemom preko digitalnega busa

- 1merilni vhod za senzor integriran v motorju (inkrementalni ali absolutni visoko ločljiv senzor z 4096 imp/vrtlj))

- 1 neposreden merilni vhod za dodatni senzor

- 2 programirljiva relejska izhoda

- 1 varnostni rele

- 2 analogni (± 10 V) testni točki (programljivi) z ločljivostjo 12 bits za analogni prikaz dveh internih veličin

- 1 8-bitni analogni vhod s sprostitvenim vhodom

- Serijski RS232 vmesnik za povezavo s PC računalnikom

Senzor za detekcijo vrtljajev motorja se uporablja za poloľajno regulacijo servo sistema.

I

Opcije:

05: Uporaba za regulacijo linearnih motorjev opremljenih z EnDat LC181 senzorjem.


Oznaka za naročanje:


DrawObject


MDLA servo regulatorji z analogno ľeljeno vrednostjo


MDLA servo regulatorji so namenjeni nadzoru osi z analogno ľeljeno vrednostjo (± 10 V).


Posebne funkcije MDLA servo regulatorjev:


- 2 vhoda ľeljene hitrosti vrtenja (uporabimo lahko kot ľeljeno vrednost navora)

- 1 logični vhod za preklop med dvema setoma parametrov

- Programska zagonska rampa (ľeljene vrednosti) od 10 ms do 32 s.

- Limitacija navora (toka)

- Termična zaąčita servo regulatorja z limitiranjem toka

- Analogne testne točke za prikaz internih veličin (tok, vrtljaji....)

- Programabilni relejski izhodi

- Simulacija enkoderja (merilnega sistema) iz signalov resolverja (od 24 do 3072 impulzov na vrtljaj motorja).


Opozorilo: Če uporabljamo BHP 055 motor moramo za priklop senzorja uporabiti adapter P/N MDLQ1CR04.


Opcije:

02: Kompenzacija zračnosti, kadar uporabljamo dva pogona (na zobati letvi). Oba pogona morata imeti opcijo vključeno.


Opomba: Za master/slave pogone (navor!) se uporabljajo standardni servo regulatorji.


Oznaka za naročanje:

Razredi servo modulov:


Razred MDLA in MDLU

007

014

021

034

050

075

100

150

Nazivni tok (rms) [A]

2

4

7

14

20

35

45

60

Vrąni tok [A]

7

14

21

34

50

75

100

150

Izgubna moč pri nazivnem toku [W]

20

35

50

150

170

200

400

500

Teľa [kg]

4,6

4,6

4,6

6,9

6,9

9,2

10,5

11

©irina [mm]

50

50

50

80

80

110

140

140MDLL napajalni modul


MDLL napajalni moduli so namenjeni napajanju servo regulatorjev z enosmerno napetostjo za pogon motorjev in z vsemi pomoľnimi napetostmi.

Če je prekoračena zmogljivost pomoľnih napetosti (preveč priključenim osi), lahko uporabimo dodatni napalajni modul MDLQ1001Q00Oznaka za naročanje:

Razredi napajalnih modulov:


Modul

MDLL2 .... Q00

MDLP1015N00


008

015

030


Nazivna moč [kW]

8

12

30

12

Vrąna moč (4 s vklop, 6 s izklop) [kW]

12,7

17,9

50

24

Trajna zavorna moč [kW]

8,2

14

33

8,2

Vrąna zavorna moč (40% delovni cikel) [kW]

12,7

18

51


Moč pomoľnih napajalnih virov [W]

180

180

180

180

Največja lastna disapacija [W]

70

165

280

300MNDA servo regulator


MNDA servo regulatorji so namenjeni reguliranju sevo motorjev BPH, BPG in BML. Krmilna (ľeljena) vrednost je analogna ± 10 V.

So kompaktne izvedbe z vgrajenim napajalnim delom in zaviralnim uporom. Priključijejo se neposredno na trofazno omreľje 400VAC. Vgrajen je tudi RS232 vmesnik z akomunikacijo z PC računalnikom.

Namenjeni so za stroje z 1 do 4 reguliranimi osmi.


Osnovne funkcije:


- ± 10 V analogna ľeljena vrednost

- Digitalna rampa ľeljene vrednosti (2 rampi lahko preklapljamo med delovanjem)

- Analogno limitiranje toka

- Moľnost regulacije vrtljajev (hitrosti) ali navora

- Moľnost priklopa pomoľnega napajanja (da ohranimo informacije o poloľaju v primeru izpada napajanja)

- Analogni izhodi za prikaz internish spremenljivk

Logični ukazi:

- Sprostitev hitrostnega in tokovnega (navor) dela regulatorja

- Zamenjava seta parametrov hitrostnega regulatorja med delovanjem (2 seta parametrov)

- Sprememba zaggonske (zavorne) rampe

- Pomnjenje detektiranih napak


Opcije:


MNDA servo regulator lahko simulira inkrementalne informacije poloľaja iz signalov resolverja:

- Osnovna resolucija: 3072 impulzov na vrtljaj motorja za resolver s 3 pari polov

- Ostale mogoče resolucije: 1536 ali 768 impulzov na vrtljaj motorja za resolver s 3 pari polov

- RS422 signali, največja dolľina kabla je 50 m.

Pri uporabi resolverja z enim parom polov lahko uporabimo en sam ničeni impulz na vrtljaj motorja.


Opozorilo: Če uporabljamo BHP 055 motor moramo za priklop senzorja uporabiti adapter P/N MDLQ1CR04.


Oznaka za naročanje:


Razredi servo modulov:


Razred MDLA in MDLU

007

014

021

034

050

075

100

150

Nazivni tok (rms) [A]

2

4

7

14

20

35

45

60

Vrąni tok [A]

7

14

21

34

50

75

100

150

Izgubna moč pri nazivnem toku [W]

20

35

50

150

170

200

400

500

Teľa [kg]

4,6

4,6

4,6

6,9

6,9

9,2

10,5

11

©irina [mm]

50

50

50

80

80

110

140

140