REGULATORJI ZA GLAVNE POGONE


Regulatorji za glavne pogone MBLD in MDLS


Na izbiro sta dve verziji kompaktnih regulatorjev za motorje AMS in IM – vretena in motorska vretena MSA in MSS:


- Popolnoma digitalna verzija MBLD (DISC NT) za sistem Num Power 1050;

- Verzija MDLS z ± 10 V analogno ľeljeno vrednostjo za sisteme Num Power 1020, 1040, 1050, 1060 in 1080.


Regulatorji imajo vgrajen napajalni modul in zaviralne upore. Priključujejo se neposredno na trofazno oreľje 400 – 460V (DC napetost pri 400VAC znaąa 560VDC). Pri priklopu na 400V omreąje lahko sluľijo tudi kot napajalni modul za servo regulatorje osi.

Regenerativno zaviranje z vračanjem energije je na voljo kot opcija.


Osnovne značilnosti regulatojev (MDLS in MDLD)


- Tokovna limita

- Zahteva za menjavo prestav

- Ukaz za menjavo električnega priključka (zvezda / trikot)

- Dva seta parametrov za hitrostno zanko, ki jih lahko preklapljamo med delovanjem

- Oscilacije vrtenja za menjavo prestav

- Moľnost nadzora motorja pri zelo nizkih vrtljajih tudi pri motorjih opremljenih samo z resolverji (navidezna C os).

- Serijski RS232 vmesnik za povezavo s PC računalnikom


Informacije, ki se lahko prenaąajo v PLC:

- Vrtljaji (tok) doseľeni

- Vreteno se vrti

- Sprostitev menjave prestav

Ostale funkcije:

- Daljinski reset določenih napak

- 2 analogni testni točki za opazovanje internih spremenljivk.

- Vklop kontaktorja za moč


Posebne funkcije za regulatorje MDLS


- Zagonska rampa z dvojnim nagibom

- Izbira zaustavitve v primeru izpada omreľja: z inercijo ali z zaviranjem.

- Sinhronizacija navora med dvema motorjema (doseganje večjega momenta)

- Omejevanje moči na osi motorja

- Indeksiranje vretena

Ta funkcija se uporablja za zaustavitev vretena v enem od osmih programiranih poloľajev. Mehansko prestavno razmerje med vretenom in motorjem je lahko med 1:1 do 1: 12. Indeksiranje lahko konfiguriramo. Točnost pozicioniranja je v območju ± 0.2 °. Ko je indeksiranje končano, se postavi logični izhod (za PLC).

Senzor za detekcijo ničelnega poloľaja vretena (P/N BSPICAA0804) je potrebno uporabiti v naslednjih primerih:

- Zenzor v motorju je resolver R s tremi pari polov ali pa visokoločljivi senzor H

- Mehansko prestavno razmerje med motorjem in vretenom ni celo ątevilo. Točnost pozicioniranja je v tem primeru nekoliko niľja.


Opcije:


- MDLS regulator:

01: Zahtevana, če ľelimo delovanje v reľimi C osi z AMS ali IM 18M motorji z vgrajenim visokoločljivim H senzorjem.

Posebej je potrenmo naročiti senzor ničelnega poloľaja P/N BSPICAA0804. Ta opcija je zahtevana za motorje MSA (z V,C ali G senzorjem) ali AMR motorje z C senzorjem, tudi če delovanje v reľimu C osi ni zahtevano.

Opozorilo: Če delovanje v reľimu C osi ni zahtevano uporabimo standardni regulator (tudi pri H senzorju)

02: RZahtevana, če ľelimo delovanje v reľimi C osi z MSA motorje z V, C alir G senzorji, ali za AMR motorje z C enzorjem. V obeh primerih senzor za detekcijo ničelnega poloľaja vretena ni potreben


- MBLD regulator:

MDLS opciji 01 in 02 sta vključeni v standardni izvedbi MBLD regulatorjev.

05: Opcija je zahtevana za regulacijo lineranih motorjev opremljenih z EnDat LC181 senzorjem.


Regenerativno zaviranje


Regenerativno zaviranje je zahtevano v primeru kratkih delovnih ciklov motorja z pogostim zaviranjem, ąe posebno če je motor obremenjen z bremenom z veliko vztrajnostjo.

Pri uporabi regenerativnega zaviranja je potrebno namestiti pred regulator linijske duąilke.Oznaka za naročanje:


DrawObject

Razredi regulatorjev:


Modul

Velikost 1

Velikost 2


050

075

100

150

200

Nazivna moč [kW]

30

37

45

62

Vrąna moč [kW]

39

50

64

80

Največja lastna disapacija [kW]

0,98

1,4

1,8

2,1

Nazivni (rms) tok [A]

26

40

52

72

100

Največji delovni tok (rms) v reľimu S3 .. S6 [A]

35

53

71

106

141

Vrąni tok v reľimu S6 [A]

50

75

100

150

200

Zavorna moč (interni upor) – trajna [kW]

1,3

2,5

3,5

-

Zavorna moč (interni upor) – vrąna [kW]

30

50

65

-

Zavorna moč (z zaviralnimi upori) - trajna [kW]

20

25

30

-

Zavorna moč z regeneracijo – trajna [kW]

20

25

30

42

Zavorna moč (z zaviralnimi upori) – vrąna [kW]

30

50

65

-

Zavorna moč z regeneracijo – vrąna [kW]

25

32

38

53

Moč za napajanje servo regulatorjev [W]

25

EMC filtri za zmająanje elektromagnetnih motenj

AGOFIL - 004A

AGOFIL - 006A

AGOFIL - 007A

AGOFIL - 010A

AGOFIL - 009A