NUM SERVO MOTORJI


Tehnične podrobnosti


Uporaba


BPH motorji: uporabljajo se za pogon osi strojev, za brusilne stroje, v robotiki in za posebne avtomatske stroje.

BPG motorji: so posebej prirejeni za osi z veliko vztrajnostjo, za neposredno pritrditev na navojno vreteno in za osi z majhno togostjo.

BML motorji: se uporabljajo tam, kjer je pomembna predvsem velikost motorja.

BHL motorji: motorji z visoko hitrostjo in velikim momentom.


Tipična karakteristika navora


Karakteristika trajnega in največjega momenta


DrawObject

1: Trajni moment motroja.

2: Največji moment (odvisen je od uporabljenega servo regulatorja).


Osnovne karakteristike motorjev


- Spoloąne karatkeristike po IEC 34-1

- Stopnja zaąčite: IP 65 po IEC 529 (razen motorjev BHL z ventilatorjem)

- Priključek senzorja preko konektorja

- Termična zaąčita z PTC tipalom

- Izolacija navitja razreda: H (180°C) po VDE 0530, razen BPH 055 motorji

- Odstopanje od okroglosti, koncentričnosti in pravokotnosti med ohiąjem in osjo po DIN 42955 R

- Končne ploąče po IEC 72-2

- Os in zagozda po IEC 72-1

- Dovoljeni poloľaji instalacije: IMB5, IMV1, IMV3 po DIN 42950

- Okoliąka delovna temperatura: 0°C do 40°C.

- Balansiranje rotorja: razred S po ISO 2373.


Parkirna zavora


Opcijsko vgrajena zavora v BPH in BHL motorjih je elektro magnetna zavora, ki deluje kadar motor nima napajanja. Namenjena je parkiranju osi in ne dinamičnemu zaviranju. Kljub temu je sposobna prenesti od 1800 do 2000 zaviralnih ciklov v primeru izklopa v sili.


- napajanje 24 VDC , +5%, -10%.


Opomba: Servo regulator je sposoben ustaviti motor v primeru izpada napajanja.

Če je na motor prigrajena zavora osi ne smemo aksialno obremenjevati.


Posebne lastnosti motorjev


BPH 055 motorji

- Navitje razred izolacije F (155°C) po VDE 0530

- Senzor: lahko se uporabi samo resolver z enim parom polov (U senzor)

- Konektorja za priklop moči in senzorja sta posebna IP65 konektorja, ki ju lahko obračamo v 90° intervalih

- Potreben MDLQ1CR04 resolver interface za pripadajoč servo regulator (MDLA ali MNDA)

- Zaąčita konca osovine: standard IP54, IP64 z tesnilom BMHQ101

- Ni dobavljiv v BPG verziji

- Mogoča dograditev zavore


BPH/BPG 075 do 190 motorji

- Zaąčita konca osovine: standard IP65

- Zaąčita IP67/67 kot opcija

Ta opcija zagotavlja stopnjo zaąčite IP67/67 tako na ohiąju kot tudi na osovini, če je osovina v stiku z mazalnim oljem

Primer: Motor je montiran na reduktor. Tesnilo osovine je v stiku z oljem v reduktorju, ki maľe tesnilo.

®ivljenska doba tesnila je v takąnem primeru do 5,000 ur.

Stopnja zaąčite IP67/67 je mogoča le pri uporabi konektorja za priklop moči tip 5.

Vsi motorji z zaąčito IP67/67 so predvideni za priključek stisnjenega zraka (za nadpritisk v notranjosti)

- Priklop senzorja je preko konektorja

- Priklop moči: konektor ali priključni blok

- Kable lahko prilkjučimo v 90°intervalih

- Odpornost proti vdoru hladilnega olja (samo IP67/67 motorji)

- Parkirna zavora: samo BPH motorji.

- Na voljo je adapter in sklopka za vgradnjo enkoderja (merilnega sistema)


Opozorilo: Konektorji za BPH motorje niso zamenljivi z konektorji za BMH motorje.


Oznaka za naročanje:
BPH 055:


DrawObject

BPG motorji

Nekateri modeli BPH motorjev so tudi v izvedbi BPG.


- Visoka togost rotorja

- Visoka vztrajnost rotorja

- Na voljo samo brez zavore


Opozorilo: - Konektorji za BPG motorje niso zamenljivi s tistimi za BMG motorje.

- Osovine motorjev BPH in BPG so različne.BML motorji

- Kompaktne mere

- Brez parkirne zavire

- Senzor: na izbiro le resolver s tremi pari polov (R senzor) in opcijsko z enim parom polov (U senzor)

- Zaąčita osovine: IP54 (ohiąje IP65).


Oznaka za naročanje:


DrawObject


BHL Motorji

- Kompaktna velikost in velik moment

- Primerni za velike stroje (kjer je zahtevan velik nazivni nin največji moment)

- Lahko jih uporabimo v povezavi z MDLA in MDLU servo regulatorji ter MBLD regulatorji za vretena.

- Stopnja zaąčite:

- Senzorji: R, P, Q.

- Opcijsko z vgrajeno zavoro in zagozdo

- Priklop moči

- Če je servomotor napajan iz 460V sistema, moramo uporabiti avtotransformator P/N AMOTRF001 za napajanje ventilatorja (lahko priključimo do 2 ventilatorja.


Oznaka za naročanje:


DrawObject