PODJETJE ELTROMINGZaposleni v podjetju imamo dolgoletne izkuąnje z vzdrľevanjem in rekonstrukcijami CNC obdelovalnih strojev in naprav, predvsem v kovinsko predelovalni panogi.


Nudimo storitve s področja vzdrľevanja CNC krmiljenih strojev, elektro projektiranja in svetovanja.


Zastopamo proizvajalca numeričnih krmilij in servo pogonov NUM , ki je del grupe SCHNEIDER in hladilnih sistemov za elektro omare KELVIN.


Ukvarjamo se z obnovo elektro dela obdelovalnih strojev in smo uspeąno predelali in nadgradili ľe več CNC krmiljenih strojev, predvsem rezkalno vrtalnih strojev in struľnic.


Nekaj brusilnih in luąčilnih strojev smo nadgradili s PLC krmilniki in operatorskimi paneli.


Zastarele reąitve relejskih krmilij zamenjujemo z PLC krmilniki Telemechanique (serije TSX), Siemens (S5 in S7) in Hitachi. Na ta način smo predelali ľe več rezkalnih strojev .


Projektirali smo tudi več drugih sklopov in naprav, večinoma pa smo prevzeli tudi izvedbo projekta.


Vgrajujemo in zamenjujemo regulirane servo in glavne pogone (DC in AC) firm NUM, Siemens in Lenze, ter frekvenčne regulatorje firm Hitachi, Lenze in Telemechanique.