NUM CNC KRMILJA


Num Power 1020


Centralna procesna enota zdruľuje CNC, PLC in komunikacijske funkcijeOsnovna konfiguracija vključuje:


- 2 do 4 osi odvisno od konfiguracije (T,M,G,W)

- Naslavljanje do 112 digitalnih vhodov in izhodov (PLC) - opcija

- 2 12-bitna analogna (ADC) vhoda

- 1 12-bit analogni (DAC) izhod

- 2 24 V strojni prekinitvi (meritve s senzorjem na dotik)


- Na voljo je v dveh verzijah:

- Z kontrolno (in video) kartico za komunikacijo s kompaktnim ali prenosnim operaterskim panelom;

- Brez kontrolne kartice za uporabo s PC panelom FTP41 ali z zunanjim PC računalnikom


Konfiguracije krmilja:

- M rezkanje (vrtanje)

- T struľenje

- GC cilindrično bruąenje

- GS povrąinsko bruąenje

- W obdelava lesa


Num Power 1040


Centralna procesna enota zdruľuje CNC, PLC in komunikacijske funkcije


Osnovna konfiguracija vključuje:


- 1 do 6 osi odvisno od konfiguracije (T,M,G,W)

- Naslavljanje do 256 digitalnih vhodov in izhodov - verzija W do 384 (PLC)

- 2 12-bitna analogna (ADC) vhoda

- 1 12-bit analogni (DAC) izhod

- 2 24 V strojni prekinitvi (meritve s senzorjem na dotik)


- Na voljo je v dveh verzijah:

- Z kontrolno (in video) kartico za komunikacijo z NUM paneli;

- Brez kontrolne kartice za uporabo s PC panelom FTP41 ali z zunanjim PC računalnikom


Obstajata dve različni izvedenki Num Power 1040 Optima in Ultra. Ultra vključuje koprocesor, ki izboljąa odzivne lastnosti sistema.


Konfiguracije krmilja:

- M rezkanje (vrtanje) in Mplus

- T struľenje in Tplus

- GC cilindrično bruąenje

- GS povrąinsko bruąenje

- W obdelava lesa

- GP sploąno namenski stroji, transporte linije....


Num Power 1050


Centralna procesna enota zdruľuje CNC, PLC in komunikacijske funkcije. Preko DISC NT digitalnega busa lahko kontrolira do 16 servo sistemov.


Osnovna konfiguracija vključuje:


- Do 16 osi in vreten

- Naslavljanje do 768 digitalnih vhodov in izhodov (PLC)

- 2 12-bitna analogna (ADC) vhoda

- 1 12-bit analogni (DAC) izhod

- 2 24 V strojni prekinitvi (meritve s senzorjem na dotik)


- Na voljo je v dveh verzijah:

- Z kontrolno (in video) kartico za komunikacijo z NUM paneli;

- Brez kontrolne kartice za uporabo s PC panelom FTP41 ali z zunanjim PC računalnikom


Obstajata dve različni izvedenki z ali brez koprocesorja. Koprocesor je potreben, če uporabljamo dinamične operaterje v C jeziku (opcija 000 249)


Konfiguracije krmilja:

Konfiguraciji za rezkanje in struľenje pokrivata vse aplikacijeNum Power 1060 and 1080


Centralna procesna enota zdruľuje CNC, PLC in komunikacijske funkcije.

Na voljo je v dveh verzijah:

- Z kontrolno (in video) kartico za komunikacijo z NUM paneli;

- Brez kontrolne kartice za uporabo s PC panelom FTP41 ali zunanjim PC računalnikom


Obstajata dve različni izvedenki z ali brez koprocesorja. Koprocesor je potreben, če uporabljamo dinamične operaterje v C jeziku (opcija 000 249)


Num Power 1060

- Do 8 osi in 12 merilnih sistemov

- Naslavljanje do 336 vhodov in izhodov (razen konfigiracije W kjer je 512 V/I točk)

- 2 12-bitna analogna (ADC) vhoda

- 1 12-bit analogni (DAC) izhod

- 2 24 V strojni prekinitvi (meritve s senzorjem na dotik)


Num Power 1080

- Do 32 osi

- Naslavjanje do 1024 vhodov in izhodov

- 2 12-bitna analogna (ADC) vhoda

- 1 12-bit analogni (DAC) izhod

- 2 24 V strojni prekinitvi (meritve s senzorjem na dotik)


Obstajata dve različni izvedenki z ali brez koprocesorja, ki izboljąa ľe tako odlične odzivne lastnosti sistema.


Raząiritvene enote za priklop osi (Modax)

Če je v sistemu več kot 6 osi se uporabi centralna enota v povezavi z raząiritveno enoto, v katero lahko poleg merilnih kartic vstavimo tudi vhodno / izhodne kartice.


- 1060/1080 z 2 do 6 merilnimi karticami brez Modax - a

- 1060 od 7 do 12 merilnimi karticami (največ 8 osi!) 1 Modax

- 1080 od 7 do 16 merilnimi karticami 1 Modax

- 1080 od 17 do 27 merilnimi karticami 2 Modax

- 1080 od 28 do 32 merilnimi karticami 3 Modax


Konfiguracije krmilja:

- M rezkanje (vrtanje)

- T struľenje

- GC cilindrično bruąenje

- GS povrąinsko bruąenje

- W obdelava lesa


Num Mplus in Tplus


Num Mplus in Tplus sta intuitivni CNC krmilji, pri katerih je kombinirana fleksibilnost in enostavnost klasičnih

obdelovalnih strojev z natančnostjo in produktivnostjo CNC krmilij.

Zgrajeni sta na osnovi Num Power 1040. Zanju je razvita posebna programska oprema in streľni panel sestavljen iz:

-Posebne tipkovnice, ki je prirejena načinu dela "teach-in", s posebnimi tipkami za izbiro načina dela, vnosa podatkov in tipkami za nadzor stroja. Z CNC krmilnikom je povezana po optičnem kablu.

-Ločen zaslon je lahko: 9" monokromatski (MS20), 10" barvni (CS20) ali 14" barvni (CS30)

-Zaslon se lahko nadomesti z CP30 ali FS20 monitorjem (z opcijo popolno ISO programiranje), ki olająa vnos in pisanje programov.

-Z opcijo "Light ISO" se programi vnaąajo z izbiro obdelovalnih operacij, ki so predstavljene z ikonami. Avtomatsko prevajanje v ISO program preprečuje napake in prihrani veliko časa. Opcija omogoča tudi grafično simulacijo obdelovalnega programa. Prav tako je omogočen vnos ISO programov pisani za serijo 1000.

-Z opcijo "Full ISO" imamo dostop do popolne funkcionalnosti ISO programiranja in grafične simulacije. Zahtevana je zamenjava zaslona z CP30 ali FS20 CNC streľnim panelom.Načini dela:


Ročni način dela:


Obdelava se izvaja z uporabo ročnih koles na enak način kot pri klasičnih strojih:

-Pri rezkanju: za povrąinsko obdelavo se uporabljajo tri ročna kolesa.

-Linearna in kroľna interpolacija v eni ravnini se izvaja z samo enim ročnim kolesom.

-Pri struľenju: uporabljajo se ročna kolesa skupaj z programirljivimi omejitvenimi stikali.


Raząirjen ročni način dela:


Operaterju je na voljo več operacij z izvlekom orodja:

-Pri rezkanju: eno ali dvostransko čelno rezkanje, linearna in enoosna izdelava kontur, linerano in kroľno končno rezkanje, rezanje navojev, vrtanje, obdelava ľepov in otokov.

-Pri struľenju: čeljenje, struľenje, izdelava kontur, rezanje navojev, rezanje izvrtin, struľenje stoľcev in utorov.


Avtomatski način dela:


Groba in fina obdelava se izvaja avtomatsko:

-Pri rezkanju: eno ali dvostransko čelno rezkanje, linearna in enoosna izdelava kontur, linerano in kroľno končno. rezkanje, povrtavanje, grezenje, vrtanje, obdelava ľepov in otokov, rezanje navojev, profiliranje.

-Pri struľenju: čeljenje, struľenje, izdelava kontur, rezanje navojev, rezanje izvrtin, struľenje stoľcev in utorov.

-Avtomatski način omogoča izdelavo več identičnih kosov.