POSLU®EVALNI PANELI


Kompaktni panel MP10 in CP10


 • Na voljo sta verziji z 9" monokromatsko slikovno cevjo (MP10) in z 10" barvno slikovno cevjo (CP10)

 • Predstavlja najkompaktnejąo izvedbo streľnega panela.

 • Zdruľuje funkcionalnost strojnega streľnega panela in CNC streľnega panela

 • Vgrajene so posebne tipke za START / STOP obdelovalnega cikla, RESET krmilja, goba za izklop v sili, tipka z lučko (primerna za vklop stroja) in potenciometer za spreminjanje hitrosti pomikov

 • Tipke za ročni premik osi in vklop hitrega pomika (neposredno naslavljanje iz PLC)

 • 6 prosto programirljivih tipk z dvojno funkcijo (programiramo lahko 12 funkcij - neposredno naslavljanje iz PLC)

 • 12 funkcijskih tipk za aktiviranje softwarskih tipk (meniji)

 • 4 dodatne prosto programirljive tipke (posredno naslavljanje iz PLC)

 • Uporablja se lahko z dodatno PC tipkovnico (na sprednji strani je DIN priključek)

 • Ni kompatibilen z multipleksno kartico (več streľnih panelov ali več CNC-jev)
Posluľevalni panel MP20 in CP20


 • Na voljo sta verziji z 9" monokromatsko slikovno cevjo (MP20) in z 10" barvno slikovno cevjo (CP20)

 • Ima 50 tipk za vnos podatkov ali programov v CNC in za upravljanje s CNC delom krmilja

 • 12 funkcijskih tipk za aktiviranje softwarskih tipk (meniji)

 • Kompatibilen je z multipleksno kartico (več streľnih panelov ali več CNC-jev)

 • Je enakih dimenzij kot strojni streľni panel MP01Posluľevalni panel CP30
 • Prikaz z 14" barvno slikovno cevjo

 • Ima popolno QWERTY tipkovnico vnos podatkov ali programov v CNC in dodatne tipke za upravljanje s CNC delom krmilja

 • 12 funkcijskih tipk za aktiviranje softwarskih tipk (meniji)

 • Kompatibilen je z multipleksno kartico (več streľnih panelov ali več CNC-jev)

 • Je enakih dimenzij kot strojni streľni panel MP01


Posluľevalni panel FS20


 • Prikaz z 10,4" barvnim LCD ekranom z aktivno TFT matrico

 • Komplet vsebuje QWERY CNC tipkovnico (KBD30) z dodatnimi tipkami za upravljanje s CNC funkcijami

 • Zelo nizek profil olająa motaľo na stroj

 • Stopnja zaąčite IP54

 • 12 funkcijskih tipk za aktiviranje softwarskih tipk (meniji)

 • Kompatibilen je z multipleksno kartico (več streľnih panelov ali več CNC-jev)

 • Funkcionalno je enak panelu CP30 (enake tipke)

 • Je enakih dimenzij kot strojni streľni panel MP02
Posluľevalni PC panel FTP41


 • Vljučuje industrijski PC

 • Prikaz z 14" barvnim LCD ekranom z aktivno TFT matrico

 • Komplet vsebuje QWERY CNC tipkovnico (KBD30) z dodatnimi tipkami za upravljanje s CNC funkcijami

 • Vgrajen INTEL Pentium ali kompatibilen procesor

 • RAM raząirljiv do 256 MB

 • Disketna enota na sprednji strani

 • Minimalno z 1,66 GB prostega prostora na trdem disku

 • Sloti za 6 raząiritvenih kartic ISA ali PCI bus

 • 2 serijska in 1 paralelen vmesnik

 • Windows 98 ali 2000 skupaj s programi za PC panel in orodji za integracijo panela s strojem

 • Stopnja zaąčite IP54

 • 12 funkcijskih tipk za aktiviranje softwarskih tipk (meniji)

 • Kompatibilen je z multipleksno kartico (več streľnih panelov ali več CNC-jev)

 • Funkcionalno je enak panelu CP30 (enake tipke)

 • Je enakih dimenzij kot strojni streľni panel MP02
Prenosni posluľevalni POP panel • Prikaz z 6" barvnim LCD ekranom z aktivno matrico

 • Tipka za izklop v sili

 • Tipka za vklop / izklop z lučko

 • Potenciometer za nastavitev hitrosti pomika

 • 18 programabilnih tipk (neposredno naslavljanje iz PLC)

 • 12 funkcijskih tipk za aktiviranje softwarskih tipk (meniji)

 • Tipke za vnos in popravljanje programa

 • Tipke za upravljanje z CNC delom krmilja

 • Priključek za PC tipkovnico

 • Ni kompatibilen z multipleksno kartico (več streľnih panelov ali več CNC-jev)
Strojni panel MP01


 • 32 programabilnih tipk od tega 22 z lučko (neposredno naslavljanje iz PLC)

 • Tipka za izklop v sili

 • Tipki cikel start in cikel stop z lučko

 • Potenciometer za nastavitev hitrosti pomika

 • Potenciometer za nastavitev vrtljajev vretena

 • Stikalo na ključ (3 poloľajno)

 • Povezava z PLC preko optičnega kabla

 • Konektor za ppovezavo s serijskim vmesnikom

 • Izvrtina za vgradnjo ročnega kolesa

 • Moľnost vgradnje vhodno izhodne kartice (32 vhodov /24 izhodov)

 • Dimenzijsko ustreza CNC panelom MP20 (CP20) CP30
Strojni panel MP02


 • 55 programabilnih tipk z lučko (neposredno naslavljanje iz PLC)

 • Tipka za izklop v sili

 • Tipki cikel start in cikel stop z lučko

 • Potenciometer za nastavitev hitrosti pomika

 • Potenciometer za nastavitev vrtljajev vretena

 • Stikalo na ključ (2 poloľajni) in moľnost vgradnje dodatnega stikala

 • 6 lokacij za dodatne tipke

 • Povezava z PLC preko optičnega kabla

 • Konektor za povezavo s serijskim vmesnikom

 • Izvrtina za vgradnjo ročnega kolesa

 • Dimenzijsko ustreza CNC panelom FS20 in FTP41Streľni panel M plus in T plus


 • Streľni paneli se uporabljao le za sisteme M plus in T plus

 • Posebna tipkovnica prilagojena za delo v TEACH IN načinu dela

 • Tipke za vnos podatkov

 • Tipki cikel start in cikel stop z lučko

 • Potenciometer za nastavitev hitrosti pomika

 • Tipke in stikalo z ročico za ročno uravljenje s strojem

 • Za prikaz je namenjen poseben ekran, ki je lahko monokromatski 9" (MS20), oziroma barvni - 10" (CS30) ali 14" (CS40)