HLADILNI SISTEMI KELVINKELVIN proizvaja ąirok spekter visoko zmogljivih in cenovno ugodnih standardnih proizvodov za nadzor temperature v industrijskih omaricah (prostorih) in hladilnikov za vodo in olje. Podjetje KELVIN vam s svojimi izkuąnjami zagotavlja optimalne reąitve hlajenja tudi pri najzahtevnejąih aplikacijah v industriji.


Inovativna moč strokovnjakov podjetja KELVIN, skupaj s tesnim sodelovanjem z uporabniki, omogoča reątev ąe tako zapletenih zahtev s področja hlajenja.

Podjetje KELVIN je danes prisotno na mnogih mednarodnih trľiąčih in s svojo ąiroko distributersko mreľo zagotavlja zelo učinkovito podporo in servis svojih izdelkov v različnih vejah industrije: mehansko - predelovalni, tekstilni, farmacevtski, ľelezniąki, telekomunikacijski, itd.

Podjetje KELVIN trajno vlaga v razvoj in raziskave, kar ima za posledico vedno nove izboljąave proizvodov in storitev.

Kvaliteta je stalnica v podjetju KELVIN, to dokazujejo tudi s certifikati 00637-95-AQ-MIL-SINCERT in UNI EN ISO9001.

Proizvodi podjetja KELVIN so seveda prijazni okolju, saj pri izdelavi ne uporabljajo hladilnih sredstev, ki vsebujejo CFC

Proizvodi KELVIN:

- Ventilatorski sistemi

- Klimatske naprave

- Toplotni izmenjevalniki zrak - zrak in zrak - voda

- Proti kondenzacijski grelci

- Hladilni sistemi za vodo

- Hladilni sistemi za olje